Kariera w IT to wiele kilka zwodów, z wieloma specjalizacjami. Znajomość tych podstawowych da nam pogląd na całą branże i pozwoli w wyborze własnej ścieżki kariery. Dzisiaj zajmiemy się kolejną dawką zawodów związanych z IT, która dopełni obraz tej niezwykle prężnie i szybko rozwijającej się branży.

Projektant systemów IT, zwany również architektem to osoba, która projektuje system informatyczne, nadzorując proces ich wdrażania i sprawdza ich zgodność z pierwotnymi założeniami. Mamy tutaj do czynienia ze ściśle techniczną rolą, w których architekt nie tylko koordynuje powstanie oprogramowania, ale również uczestniczy w procesie jego tworzenia. W tym zawodzie dobrze jest znać języki opisu takie jak UML czy BPML, ale również metodykę dzięki, której tworzy się oraz rozwija architekturę. Nie są ważne tutaj kompetencje interpersonalne jak w przypadku projekt menagera, ważne jest to by architekt pełnił rolę mentora w całym zespole. Następnie należałoby się zająć testerem, a więc osobą, do której obowiązków należy sprawdzanie czy projekt działa zgodnie z założeniami oraz dokumentacją. Ma on na celu kontrolę spójności, zabezpieczenia oraz kompatybilności wymogów klienta. Ważne jest by osoba na tym stanowisku znała narzędzia testujące, ponieważ wiedza techniczna nie jest tutaj niezbędna. Tester to zwykle początkowa ścieżka kariery w branży IT i wiele osób właśnie tutaj zaczynało swoją karierę.

Na koniec zostawiliśmy dokumentalistę IT, a wiec tak zwanego technical writera. Jest to osoba, która do gotowego produktu przygotowuje odpowiednią dokumentację, instrukcję która przyszłemu użytkownikowi pokaże jak się w odpowiedni sposób posługiwać aplikacją. Dokumentalista czuwa nad wszelkimi testami, które mogą się pojawić w interfejsie użytkownika, ale również plikach konfiguracyjnych. Proponuje również odpowiednie rozwiązania znalezionych problemów i zgłasza usprawnienia. Ta ścieżka kariery stoi otworem nie tylko dla „informatyków”, ale również dla humanistów, którym często trudno odnaleźć się w zawiłościach związanych z branżą IT. Reasumując nasze oba artykuły o ścieżkach kariery w IT należałoby stwierdzić, że branża w której kiedyś wrzucano wszystkich do jednego worka zwanego informatyka pokazuje sporą różnorodność z wieloma możliwościami. Ważne jest by swoją przyszłą karierę związać z jednym konkretnym celem, ponieważ „przekwalifikowanie” się nie jest niemożliwe, ale czasami bywa trudne.